Dostosowanie enova365 do podatku cukrowego

Obowiązująca od nowego roku opłata akcyzowa, potocznie zwana podatkiem cukrowym, nałożyła na podatników sporo obowiązków. Jest to bowiem opłata od środków spożywczych, posiadających w swoim składzie duże ilości cukru bądź innych substancji pobudzających- głownie napojów słodzonych czy wyrobów alkoholowych typu „małpka”. Dlatego koniecznym jest odpowiednie określenie oraz oznaczenie towarów, które podlegają opłacie a następnie właściwe ich rozliczanie.

Na wysokość obowiązującego podatku składają się dwie wartości- jedna stała wynosząca 50 gr za litr napoju zawierającego substancje słodzące w ilości równej lub mniejszej niż 5g w 100 ml napoju, druga zmienna wynosząca 5 gr za każdy gram cukru powyżej 100 ml oraz dodatkowo 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej. Opodatkowanie następuje w chwili wprowadzenia produktów do sprzedaży detalicznej, zaś opłatę uiszcza w terminie do 25 dni każdego miesiąca, się po uprzednim przesłaniu stosownej informacji na temat produktów do właściwego urzędu oraz obliczeniu wysokości opłaty. 

System Enova został przystosowany do nowych wytycznych- między innymi zmieniono typ danych wyliczanego parametru zwierającego opłatę cukrową w karcie towaru. Dotychczas była to kwota z walutą (Currency), natomiast po zmianie jest to Liczba z walutą (DoubleCy). Celem tej zmiany jest umożliwienie wyliczania jednostkowej opłaty z dokładnością większą niż dwa miejsca dziesiętne. Opłata wyliczona na pozycji dokumentu i w samym dokumencie pozostaje kwotą z walutą. Zmiana powoduje zaktualizowanie algorytmu wyliczania opłaty jednostkowej w konfiguracji podczas konwersji. Dokonana optymalizacja pozwala na swobodne i prawidłowe naliczanie oraz obsługę podatku cukrowego.