W każdej firmie niezmiernie ważny jest kontakt na linii kierownictwo-pracownicy oraz pracownicy- biuro kadrowo-płacowe. Niema z tym większego problemu, gdy weźmiemy pod uwagę niewielkie przedsiębiorstwo, w którym zatrudnionych jest kilku pracowników a do tego wszyscy pracują w jednym budynku. Bowiem w przypadku większego zakładu bądź instytucji, zatrudniających kilkadziesiąt bądź kilkaset osób, rozmieszczonych po kilku filiach i dodatkowo z zewnętrzną obsługą kadrowo-płacową, nie jest to już tak oczywiste, gdyż komunikacja jest znacznie utrudniona. Jednak Enova niesie ze sobą skuteczne rozwiązanie tego problemu.

Wszystkie firmy posiadające moduł kadrowo-płacowy mogą zainstalować a następnie udostępnić swoim pracownikom specjalną aplikację z dostępem do ich danych kadrowych. Enova365 Pulpit Pracownika- bo o nim mowa- to nic innego jak elektroniczny, indywidualny dostęp każdego pracownika do własnych danych dotyczących zatrudnienia.

Poprzez tą funkcjonalność pracownik może między innymi: przeglądać przygotowany grafik; dane dotyczące czasu pracy i nadgodzin; sprawdzać przysługujący mu urlop; pobierać oraz składać wnioski urlopowe lub kadrowe, dotyczące zmiany danych osobowych, podatkowych, numeru rachunku bankowego, ubezpieczenia członka rodziny; sprawdzać ważność badań lekarskich oraz szkoleń BHP; weryfikować wynagrodzenia; drukować raporty oraz inne dokumenty.

Dzięki temu możliwe jest przyśpieszenie przepływu informacji w firmie, lepsza organizacja pracy oraz łatwiejsze zarządzanie zasobami ludzkimi, automatyzacja zarządzania sprawami administracyjnymi a przez to poprawa efektywności operacyjnej i na koniec najważniejsze- wszystko to bez konieczności osobistej wizyty pracownika w dziale kadrowo-płacowym.

Potrzebujesz cennik enova? – wypełnij poniższy formularz, wyślemy Ci go

Standardowo komunikacja taka odbywa się poprzez kontakt telefoniczny bądź e-mailowy, jednak są to sposoby dość zawodne. Nawet łączność osobista poprzez wizytę w biurze, choć wydawałaby się pewna i skuteczna, ma swoje niedoskonałości- w stercie dokumentów dany wniosek urlopowy może nie doczekać podpisu przełożonego.

Tylko dzięki takiemu nowoczesnemu rozwiązaniu, jakie daje Enova dla pracowników, wszystko jest czytelne, praktyczne i bezpieczne. Zarówno pracownik, jak i pracodawca czy biuro kadry- płace widzi na pulpicie wszystkie dane oraz dokumenty wynikające z umowy o pracę, a więc faktu bycia pracownikiem. Dzięki temu obie strony mogą mieć pewność, że wszelka korespondencja, złożone wnioski oraz odpowiedzi na nie zostały dostarczone i odebrane. Taka forma kontaktu, poprzez elektroniczne finalizowanie swoich spraw z biurem kadrowo-płacowym, jest rozwiązaniem na tyle funkcjonalnym, iż powinno stać się standardem w każdej nowoczesnej firmie.