Dodatek do systemu enova365 o nazwie Analizy MS Excel polega na zintegrowaniu programu Microsoft Excel pakietu Office oraz aplikacji enova365. Jest on skierowany do osób zajmujących się finansami oraz ekonomią w przedsiębiorstwie, księgowych oraz analityków. Rozbudowany panel, w połączeniu z funkcjami Excela, staje się narzędziem o praktycznie nieograniczonych możliwościach.

Dzięki wykorzystaniu przyjaznego i znanego wszystkim środowiska arkusza kalkulacyjnego, oprogramowanie staje się łatwiejsze w użytkowaniu. Głównym założeniem dodatku Analizy MS Excel jest automatyzacja procesów, które służą do przeprowadzania analiz księgowo-finansowych w firmie. Rozbudowany moduł, który intuicyjnie integruje się z pakietem Excel, staje się potężnym narzędziem dla przedsiębiorcy, które daje możliwość prowadzenia zdefiniowanych lub indywidualnych analiz oraz statystyk, podyktowanych aktualnymi potrzebami przedsiębiorcy.

Enova365 generuje raporty w oparciu o dane archiwalne lub wprowadzane na bieżąco. Funkcje modułu pozwalają wygenerować statystyki oraz raporty, które można aktualizować w sposób dynamiczny. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorca jest w stanie zaoszczędzić czas oraz uniknąć prezentowania błędnych danych.

Potrzebujesz cennik enova? – wypełnij poniższy formularz, wyślemy Ci go

enova365 standard

System jest w stanie wygenerować plik XML, w którym zawierać się będą takie dane jak: aktualne informacje dotyczące obrotów oraz salda firmy, przepływ pieniędzy w przedsiębiorstwie oraz szereg innych zestawień. Pakiet Microsoft Office  daje możliwość wygenerowania raportów oraz analiz zarówno w formie tekstowej, jak i w postaci wykresów lub diagramów. Natomiast dane w postaci skryptów, zawierające ciągi liczb, skierowane są do analityków, zaś wizualny przekaz można wykorzystać podczas wszelakiego rodzaju prezentacji oraz w dyskusjach na temat rozwoju firmy.

Praktycznym rozwiązaniem jest wdrożenie logowania do programu enova365 bezpośrednio z wygenerowanego wcześniej arkusza kalkulacyjnego. Pozwala to zaoszczędzić czas, nie przełączając się pomiędzy różnymi programami.

Pakiet Microsoft Office wykorzystywany w firmach od dziesięcioleci służył poniekąd za główna bazę informacyjną przedsiębiorstwa. Rozwiązanie to miało jednak wadę, ponieważ do generowania raportów oraz zbierania danych potrzebne były programy takie jak Excel, Word, Access, itp. Dopiero po wdrożeniu zintegrowanego planowania przedsiębiorstwem, żmudne generowanie raportów stało się łatwiejsze.

Pisane skrypty w Excelu, dzięki ERP takiemu jak Enova365, generowane są automatycznie. Przyczynia się to do generowania przez firmę sporych oszczędności w skali roku, zaś pełna automatyzacja pozwala skupić się wyłącznie na rozwoju przedsiębiorstwa.