Vat dla e-commerce – co się zmieniło?
Aktualności

Vat dla e-commerce – co się zmieniło?

W wyniku szeroko pojętej globalizacji współczesny handel przeniósł się do Internetu, przy czym ogromną jego część stanowi handel transgraniczny. Konieczne stało się ujednolicenie przepisów gospodarczych i podatkowych w zakresie posiadania sklepów i platform sprzedażowych prowadzących sprzedaż na terenie państw członkowskich UE. 1 lipca 2021 roku weszła więc w życie nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca tzw. pakiet e-commerce. Sprawdźmy, jakie zmiany zostały wprowadzone i co to oznacza dla przedsiębiorców.

VAT w e-commerce – wprowadzone zmiany

Przypomnijmy, iż do końca czerwca 2021 roku warunki VAT ustalane były odrębnie przez każde państwo członkowskie, a więc każde z nich ustalało swój próg podatkowy. Dokonano likwidacji progów podatkowych w sprzedaży na odległość, obecnie więc obowiązuje jeden próg dla wszystkich państw. Gdy roczna wartość sprzedaży internetowej z klientem zagranicznym przekroczy 10 000 euro, musi być ona rozliczana wg stawki VAT w kraju, do którego dostarczany jest towar. Przedsiębiorca musi jednak znać stawki VAT dla danego produktu obowiązujące  w danym państwie, bowiem stawki te muszą być odzwierciedlone w fakturach. Nie ma natomiast konieczności rejestracji do celów podatkowych w innym państwie.

Zniesiono zwolnienia z VAT przesyłek o niskiej wartości– dotychczas importowane produkty o wartości poniżej 22 euro były zwolnione z VAT, obecnie każdy import, bez względu na wartość, podlega opodatkowaniu w docelowym państwie członkowskim. Jeśli chodzi o cło, sklep internetowy jest z niego zwolniony do wysokości obrotu 150 euro, powyżej natomiast należy złożyć pełną deklarację celną oraz ponieść odpowiednie koszty. Utworzono Punkt Kompleksowej Obsługi Importu (IOSS) w celu ułatwienia deklarowania oraz zapłatę VAT od towarów o niskiej wartości.

Nałożono obowiązek podatkowy w zakresie VAT dla sprzedażowych platform internetowych, w sytuacji, gdy firm korzystająca z ich usług niema siedziby na terenie UE, natomiast eksportuje do niej towary, wówczas platformy te obowiązuje podatek VAT w kraju, do którego trafia towar.

Wprowadzono także nową terminologię– Wewnątrzwspólnotową Sprzedaż Towarów na Odległość (WSTO) oraz Sprzedaż na Odległość Towarów Importowanych (SOTI). Dotychczasowe rozwiązanie Mini One Stop Shop (MOSS), zastąpione zostało One Stop Shop (OSS), który obejmuje większość usług B2C świadczonych w kraju docelowym na rzecz konsumenta.

Vat dla e-commerce - co się zmieniło?

Enova Warszawa

Enova – system dopasowany do zmian

Wprowadzone w ramach pakietu e-commerce zmiany, które dotknęły sektora handlu elektronicznego oraz niewielkich importów spoza Unii Europejskiej, wymagają także dokonania pewnych modyfikacji w zakresie funkcjonowania oraz zarządzania sklepów i platform sprzedażowych.

Systemy Enova dokonywane są bieżącym aktualizacjom, zapewniając zgodność z najnowszymi przepisami prawa. Dzięki temu znacznie łatwiej jest dostosować się do zmieniających norm, a dzięki temu dopełnić obowiązki ciążące na przedsiębiorcy jako czynnym podatniku i uniknąć wysokich sankcji.

Enova to innowacyjne oprogramowanie na miarę współczesnych czasów, potrzeb i wymagań stawianych przed przedsiębiorcą. Stanowi skuteczną pomoc, przy czym jest ono niezwykle wszechstronne, zapewnia integralność poszczególnych modułów, elastyczność i mobilność, dzięki czemu w pełni można dostosować je do własnych potrzeb, zachowując jednocześnie zgodność z wszelkimi zasadami gospodarczymi, podatkowymi i prawnymi.

Pakiet zmian VAT e-commerce wprowadził szereg zmian, ale i uproszczeń w rozliczeniach VAT, natomiast Enova skutecznie na nie odpowiedziała, dostosowując system do obecnych wymagań. Prowadząc handel transgraniczny i działając w oparciu o system Enova nie musisz obawiać się, że coś Cię ominie- trzymamy pieczę zarówno nad zmieniającymi się przepisami, jak i nad rozbudową systemu o poszczególne moduły, zwiększające komfort zarządzania Twoim biznesem.